Sprzęt          Minęły już bezpowrotnie czasy, gdy podstawowymi narzędziami kominiarza były liny, szczotki wycierowe (gwiazdy), kule, grace i klucze kominiarskie. Chociaż tego rodzaju narzędzi także nam oczywiście nie brakuje. Zmienił się bowiem znacznie zakres świadczonych usług. Tak jak we wszystkie dziedziny życia, tak i w rzemiosło kominiarskie wkroczyła zaawansowana technika i elektronika. Dzisiaj na co dzień kominiarze posługuje się drogim, specjalistycznym sprzętem diagnostycznym. Nasi pracownicy wyposażeni są między innymi w następujące urządzenia:

          Anemometr AZ 8903

          Przeznaczony jest głównie do dokładnego i szybkiego pomiaru prędkości przepływu i temperatury powietrza, a co za tym idzie do sprawdzania ciągów w kominach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Detektor kominowy

          Służy do precyzyjnej lokalizacji miejsca zagruzowania komina. Składa się z kuli z wbudowanym nadajnikiem sygnałów oraz odbiornika służącego do identyfikacji miejsca zagruzowania w kominie.

          Leakator 10 Bacharach

          Jest to lokalizator wycieków gazów palnych i toksycznych między innymi takich jak: aceton, acetylen, amoniak, benzen, benzyna, butan, chlor, etanol, gaz ziemny, heksan, metan, nafta, siarkowodór, propan, tlenek etylenu, tlenek węgla i wodór. służy do dokładnej lokalizacji nawet najmniejszych źródeł nieszczelności na poziomie 50 ppm.

          Wykrywacz czadu (tlenku węgla) CO71 Kane

          Precyzyjne narzędzie przeznaczone dla kominiarzy oraz służb zajmujących się prawidłowym utrzymywaniem pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, itd. Wykrywa tlenek węgla już od 0 ppp do 999 ppm. Posiada dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przekroczenia dopuszczalnej koncentracji czadu w powietrzu (35 ppm).

          Inspekcyjna kamera kominowa

          Urządzenie służy do określania stanu wewnętrznej powierzchni przewodów kominowych, lokalizowania miejsc nieszczelności przewodów oraz ustalania stanu faktycznego podłączeń kratek wentylacyjnych i urządzeń do danego przewodu.
          Ekonometr E-98 Wohler

          Elektroniczne urządzenie, które dzięki czułej sondzie i dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi ciekłokrystalicznemu umożliwia szybką i prostą w wykonaniu analizę spalin.Odpowiedni sprzęt w rękach wyszkolonych ludzi gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług.