Wykaz standardowych usług kominiarskich 1. Przeglądy instalacji gazowych, sprawdzanie stanu technicznego przyłączy, podłączeń armatury, połączeń przewodów oraz ich szczelności,
 2. Czynności kontrolne i opiniodawcze, wykonywane w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1330 z późniejszymi zmianami):
  1. Wydanie opinii wymaganej przez dystrybutorów gazu oraz odbiór przewodów kominowych w stanie surowym i po zakończeniu budowy:
   1. w budynku jednorodzinnym niezależnie od ilości przewodów,
   2. w budynku wielorodzinnym oraz przeznaczonym na działalność gospodarczą,
   3. w kotłowniach przemysłowych i osiedlowych,
   4. aktualizacja opinii wydanej przez spółdzielnię,
  2. Przeglądanie przewodów za pomocą kamery inspekcyjnej z możliwością nagrywania stanu przewodów,
  3. Kompleksowe sprawdzenie przewodów w budynku jednorodzinnym na indywidualne zlecenie,
  4. Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku wielorodzinnym,
  5. Sprawdzenie szczelności jednego przewodu, ze wskazaniem miejsca ewentualnej nieszczelności,
  6. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń wraz z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania technicznego usunięcia usterki,
 3. Czyszczenie przewodów kominowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):
  1. w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym na indywidualne zlecenie jednego klienta:
  2. usługa kompleksowa w budynku wielorodzinnym dla przewodów kominowych:
   1. wentylacyjnych:
   2. od kotłów na paliwo stałe,
   3. od kotłów C.O. gazowych i olejowych,
  3. od palenisk przemysłowych dla przewodów kominowych:
   1. spalinych,
   2. dymowych,
 4. Inne usługi pokrewnokominiarskie:
  1. Udrożnienie zagruzowanego przewodu kominowego, usunięcie gniazda ptasiego, itd.:
   1. bez wykucia otworu pomocniczego,
   2. wykucie otworu pomocniczego,
   3. rozkucie otworu w elementach zbrojonych (stropy, itd.),
  2. Montaż drzwiczek rewizyjnych lub kratki wentylacyjnej:
   1. w istniejącym otworze bez wykucia,
   2. wykucie otworu,
  3. Założenie siatki zabezpieczającej przed ptakami na wyloty przewodów kominowych,
  4. Czyszczenie kominka, pieca kaflowego lub pieca c.o. bez demontażu elementów składowych,
  5. Czyszczenie pieca kaflowego ze zdemontowaniem i zamontowaniem kafli,
  6. Przełączenie podłączeń do innych przewodów:
   1. od pieców pokojowych, kuchennych i c.o.,
   2. od pozostałych przewodów,
  7. Montaż nasady kominowej,
  8. Specjalistyczne badania:
   1. przeglądanie przewodów za pomocą kamery inspekcyjnej z możliwością nagrywania stanu przewodów,
   2. pomiar przepływu powietrza anemometrem,
   3. pomiar stężenia CO (tlenku węgla),
Dokładna cena usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od szczegółowych danych o budynku, tj.: ilość lokali, Ilość kondygnacji, rodzaj budynku oraz typu przewodów kominowych (zbiorcze, indywidualne) oraz dostępu do przewodów.

W przypadku podpisania stałych umów stosujemy duże zniżki.

Uwaga - powyższe zestawienie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.