Wszelkie informacje można uzyskać a także zamówić usługi pod adresem:


Spółdzielnia Usług Kominiarskich w Białysmtoku
ul. Częstochowska 16 lok. U2, 15-459 Białystok
tel. 048 (85) 741-56-98, fax/tel. 048 (85) 741-58-14
e-mail: kominiarzbialystok@o2.pl