Uwaga

Z uwagi na pandemię Koronawirusa wszelkie prace administracyjno-biurowe będą wykonywane zdalnie. W każdej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny na nr 85 741-56-98 za pośrednictwem poczty e-mail na adres kominiarzbialystok@o2.pl.

Informujemy, że Spółdzielnia Usług Kominiarskich w Białymstoku została przekształcona w Spółkę Usług Kominiarskich Sp. z o. o. w Białymstoku, której przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółdzielni.
Usługi będą świadczone przez tych samych pracowników co dotychczas. Bez zmian pozostaje adres, numery telefonów oraz numery rachunków bankowych.

Spółka (dawniej Spółdzielnia) zmieniła siedzibę z ul. Ogrodowej 27 ("A") na ul. Częstochowską 16 lok. U2. ("B")O nas

          Spółka Usług Kominiarskich Spółka z o.o. dawniej Spółdzielnia Usług Kominiarskich w Białymstoku, nieprzerwanie od ponad 50 lat świadczy usługi na rzecz firm, instytucji samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz odbiorców indywidualnych, których celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi i mienia. Usługi wykonywane są na terenie czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego (zgodnie z poniższą mapką).          Zawsze w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy wykonujemy następujące usługi:
  1. sprawdzanie, czyszczenie i opiniowanie urządzeń kominowych i kanałów,
  2. przeglądanie przewodów za pomocą kamery inspekcyjnej z możliwością nagrywania stanu przewodów,
  3. przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych,
  4. przeprowadzanie profilaktycznych przeglądów przeciwpożarowych urządzeń grzewczo - kominowych,
  5. przeprowadzanie specjalistycznych badań i pomiarów przy użyciu kamery inspekcyjnej, anemometrów, wykrywaczy: CO, gazów wybuchowych i toksycznych,
          Zatrudniamy doświadczonych, wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę i doświadczenie pozwalające na rzetelne świadczenie usług wysokiej jakości. Wszelkie prace wykonywane są we własnym zakresie przez przeszkolonych pracowników pod nadzorem mistrzów kominiarskich, posiadających wszelkie uprawnienia w zakresie rzemiosła kominiarskiego.

          Przez cały czas podnosimy poziom wiedzy, a tym samym jakość świadczących usług poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, śledzenie fachowej literatury oraz informacji zawartych w internecie.