NIP: 542-338-03-20, REGON: 000823612, KRS: 0000804551, Kapita³ zak³adowy 28000,00 PLN
Autor - Grzegorz Red¼ko - e-mail - kominiarzbialystok@o2.pl . - ostatnia aktualizacja 27.09.2022 r.